Kontakt

Välkommen att lära känna oss lite bättre

Kontor
Tel: 08-551 500 52
Fax: 551 505 54
Adress: Örjanskolan, Nibble, 153 91, Järna (hitta hit!)
E-post: es.naloksnajronull@ofni

Rektorsexpedition
Anne Marqvardsen
Tel: 08-551 500 51
Mejl: es.naloksnajronull@rotker

Andra viktiga telefonnummer
Lärarrum:       08-551 505 72
Skolkök:         08-551 500 84
Stora Fritids:    08-551 502 66     –  es.naloksnajronull@sditirfarots
Lilla Fritids:      079 023 96 87      – es.naloksnajronull@sditirfallil
F-klass:          076 220 74 34
Skolsyster:     08-551 506 24
Vaktmästare:  08-551 506 37

 

Börja på Örjanskolan

Antagningskollegiet för kö till förskoleklass och klass 1
Eva-Katarina Wallin och Malin Feltzin
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@teigelloksgningatna

Antagningskollegiet för kö till klass 2-8
Maria Linden och Kent Holmström
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@teigelloksgningatna

Här kan du hämta en ansökningsblankett om du vill anmäla ditt barn till skolan:

Ansökningsblankett Örjanskolan

Antagning klass 9-12 och SYV (studie- & yrkesvägledning)
Eva Bengtsson
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@vys

-> Sök Örjanskolans gymnasium.
-> Mer om Örjanskolans organisation.