Svenska Waldorflärarmötet

Den 30e och 31a Januari är det studiedagar för skolan, då svenska waldorflärarmötet hålls.