Förskoleklass

almandinen

Almandinen

Örjanskolans förskoleklass håller till i huset Almandinen som ligger på skolans område. Almandinen är en spännande plats med ett naturligt rum av träd och stenhällar. I förskoleklassen ges mycket utrymme och tid för den fria leken. Genom leken övar barnen sin vilja och erfarenheter blir till kunskap och socialt samarbete. I sexårsåldern ökar barnens behov av självständighet och leken utvecklas från intuitiv fantasilek till mer föreställnings- och konstruktionslekar.

Kreativitet och lekförmåga är enligt waldorfpedagogiken en grundförutsättning för ett aktivt deltagande i lärprocessen i skolan. Skolförberedande verksamhet bedrivs på alla waldorfförskolor med hänsyn till främjandet av finmotorisk utveckling, social mognad, självtillit, diciplin i övandet och speciella aktiviteter.

Vi målar, ritar, sjunger, berättar sagor, bakar samt arbetar med hantverk, bivax, eurytmi, dockteater, teater och flöjtspel m.m. under året. En gång i veckan har vi en heldagsutflykt.

Välkommen att ställa ditt barn i kö

Vid frågor kontakta antagningskollegiet: 08-551 500 51
Ansvarig för antagningen är Eva-Katarina Wallin.
Fyll i formuläret: Ansökan Örjanskolan eller skriv ut vår ansökningsblankett och skicka in till oss per post.