Kontakt

Välkommen att lära känna oss lite bättre

Adress: Örjanskolan, Nibble, 153 91, Järna (hitta hit!)
E-post: es.naloksnajronull@ofni

Rektorsexpedition och administration
Rektor
Anne Marqvardsen
Tel: 08-551 500 51
Mejl: es.naloksnajronull@rotker

Biträdande rektor
Frida Sandberg
Tel: 070-35 346 20
Mejl: es.naloksnajronull@grebdnas.adirf

Administration
Eva-Katarina Wallin
Tel: 08-551 500 51
Mejl: es.naloksnajronull@ofni

Ekonomi och It-administration
Tel: 08-551 500 52
es.naloksnajronull@imonoke
es.naloksnajronull@nimda-ti

Andra viktiga telefonnummer
Lärarrum:       08-551 505 72
Stora Fritids:    08-551 502 66     –  es.naloksnajronull@sditirfarots
Lilla Fritids:      076 220 74 34      – es.naloksnajronull@sditirfallil
F-klass:          076 220 74 34
Skolsyster:     08-551 506 24
Vaktmästare:  072-569 59 43

Börja på Örjanskolan

Antagningskollegiet för kö till förskoleklass och klass 1
Eva-Katarina Wallin och Eva Helin
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@teigelloksgningatna

Antagningskollegiet för kö till klass 2-8
Maria Linden
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@teigelloksgningatna

Här kan du hämta en ansökningsblankett om du vill anmäla ditt barn till skolan:

Ansökningsblankett Örjanskolan

Antagning klass 9-12
Eva-Katarina Wallin
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@vys

-> Sök Örjanskolans gymnasium.
-> Mer om Örjanskolans organisation.