Kontakt

Välkommen att lära känna oss lite bättre

Adress: Örjanskolan, Nibble, 153 91, Järna (hitta hit!)
E-post: es.naloksnajronull@ofni

Rektorsexpedition och administration
Rektor
Anne Marqvardsen
Tel: 08-551 500 51
Mejl: es.naloksnajronull@rotker

Biträdande rektor
Frida Sandberg
Tel: 070-35 346 20
Mejl: es.naloksnajronull@grebdnas.adirf

Administration
Eva-Katarina Wallin
Tel: 08-551 500 51
Mejl: es.naloksnajronull@ofni

Ekonomi och It-administration
Tel: 08-551 500 52
es.naloksnajronull@imonoke
es.naloksnajronull@nimda-ti

Andra viktiga telefonnummer
Lärarrum:       08-551 505 72
Stora Fritids:    08-551 502 66     –  es.naloksnajronull@sditirfarots
Lilla Fritids:      076 220 74 34      – es.naloksnajronull@sditirfallil
F-klass:          076 220 74 34
Skolsyster:     08-551 506 24
Vaktmästare:  072-569 59 43

Börja på Örjanskolan

Antagningskollegiet för kö till förskoleklass och klass 1
Eva-Katarina Wallin och Eva Helin
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@teigelloksgningatna

Antagningskollegiet för kö till klass 2-8
Pia Bäcklund
Hannele Grantzau
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@teigelloksgningatna

Här kan du hämta en ansökningsblankett om du vill anmäla ditt barn till skolan:

Ansökningsblankett Örjanskolan

Antagning klass 9-12
Eva-Katarina Wallin
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@vys

-> Sök Örjanskolans gymnasium.
-> Mer om Örjanskolans organisation.

Örjanskolans Byggnadsstiftelse

Örjanskolans Byggnadsstiftelse har som ändamål att i samråd med Föreningen Örjanskolan anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt Waldorfpedagogiken, samt genom ekonomiskt stöd eller i form av gåvor eller på annat sätt stödja verksamheten. I andra hand ska stiftelsen stödja annan waldorfpedagogisk verksamhet. Ändamålet uppfylls för närvarande genom att ställa lokaler till förfogande för Föreningen Örjanskolan samt till Stiftelsen Sagas förskoleverksamhet.

Byggnadsstiftelsen består idag av

Sofie Gerber, ordförande

Jan-Erik Laurén, kassör

Walter Druml

Mikael Waldén

Katarina Laurén

Michael Pietsch

Kontakta byggnadsstiftelsen – es.naloksnajronull@nesletfitssdanggyb