Läkeeurytmi

Läkeeurytmi heter den rörelseterapi som i nära samarbete med klasslärarna och stödlärarna länge funnits på Örjanskolan – liksom på de flesta waldorfskolorna världen över. Det handlar om en specifikt antroposofisk behandlingsmetod och har visat sig särskilt lämplig på skolan.

Att hjälpa barn och ungdomar att komma igenom utvecklingskriser i livet – det är en del av vad läkeeurytmi i skolan handlar om. Därmed förebygger man många besvär som kan vara till belastning under skoltiden eller kommer senare i livet i form av olika sjukdomar. Svårigheterna kan vara av själslig natur eller också yttrar de sig i det kroppsliga. Svagt immunförsvar, oro, sned rygg, platta fötter, för trångt växande tänder eller fördröjd tandömsning. Koncentrationssvårigheter, tics, dyslexi, migrän, allergi och astma är fler exempel på besvär där läkeeurytmi kan vara till hjälp. Eller ett barn som vuxit så mycket och fort på längden att det tagit på krafterna. Det är bra om man kan ta itu med sådana problem eller hinder i god tid för en positiv utveckling.

Ett exempel är nioårsförvandlingen, då barnets andning och ämnesomsättning fördjupas och individualiseras, som kan vara en tid av uppvaknande inför sig själv och de sammanhang man lever i. Ett sådant uppvaknande kan väcka djupa frågor som kanske inte alltid blir uttalade, ännu mindre besvarade – vilket i sin tur kan ge upphov till magont, huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller allmän oro. Här kan läkeeurytmins rörelser främja en lugn och harmonisk andning, eller ämnesomsättningen kan stärkas. Upprepas till exempel en viss rörelse ofta och på ett adekvat sätt kan detta på ett naturligt sätt främja järnbildningsprocessen i blodet. På det viset griper rörelsen an det som under denna tid ofta utgör problemets kärna. Människan är själv med i läkandet och det stärker i sin tur också viljan.

Kort sagt: Läkeeurytmi är en rörelseterapi för hela människan där kropp, själ och ande är närvarande. Och de allra flesta barn älskar att röra på sig och tycker därför om att komma till läkeeurytmin.

Vilka elever får läkeeurytmi? På skolan undersöker skolläkaren alla barn i klass ett och fyra. Då kan läkeeurytmi ordineras. Det kan även vara en klasslärare eller förälder som frågar. Man kan också göra ett besök på Vidarklinikens öppenvårdmottagning. Där finns även skolläkaren som därifrån kan skicka en ordination.

Örjanskolan har möjlighet att erbjuda ett begränsat antal elever läkeeurytmi.

Liselotte Nehls Vater
Läkeeurytmist vid Örjanskolan