Om Örjanskolan

Örjanskolan är en waldorfskola i Järna med förskoleklass, grundskola och gymnasium. Skolan ligger 5 mil söder om Stockholm, nära havet med sörmländska åkrar och betande biodynamiska får vid knuten.

På Örjanskolan lär vi oss för livet. Här är fantasi och upptäckarglädje minst lika viktigt som teoretisk kunskap. Det handlar om att väcka ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna till att vilja utforska och lära sig mer.

Skolans kanske viktigaste roll är att ge eleverna självförtroende inför livet, självförtroende att våga misslyckas, våga ifrågasätta, tänka själva, tänka kring – tänka nytt. På Örjanskolan vågar vi ta våra elever på allvar.

Välkommen!