Förväntningar

Som elev kan du förvänta dig av oss

 • att vi bryr oss om dig
 • att vi bemöter dig med respekt
 • att vi arbetar för en lugn, trivsam och trygg skolmiljö
 • att vi gör allt vi kan mot alla former av kränkande tilltal och mobbning
 • att vi utgår ifrån dina förutsättningar och strävar efter att anpassa undervisningen därefter

Vi förväntar oss av dig som elev

 • att du är utvilad och har ätit frukost och/eller har mellanmål med dig
 • att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet
 • att du använder ett vårdat språk
 • att du bemöter andra respektfullt i tilltal och handling
 • att du medverkar till att bibehålla vår fina skolmiljö och behålla den hel och ren

Som förälder kan du förvänta dig

 • att vi bryr oss om ditt barn och vi ser till ditt barns bästa
 • att vi arbetar för att ditt barn skall känna sig tryggt i skolan
 • att vi utgår ifrån dina barns förutsättningar och strävar efter att anpassa undervisningen därefter
 • att vi eftersträvar en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö
 • att vi vill ha en bra kommunikation med dig
 • att vi gör allt vi kan mot alla former av kränkande tilltal och mobbning
 • att vi informerar regelbundet såväl om ditt barns (utvecklingssamtal) klassens (föräldramöte) och skolans angelägenheter (schoolsoft) samt genom den information lärarrepresentanter tar med sig till föräldraforum.

Vi förväntar oss av dig som förälder

 • att du hjälper ditt barn att komma i tid
 • att du sörjer för att barn är utvilat och har ätit frukost och/eller har med sig matsäck
 • att du uppmuntrar ditt barn att ta ansvar för skolarbetet
 • att du ställer upp på skolans värdegrund
 • att du tar del av den information som skolan förmedlar
 • att du vill ha en bra kommunikation med oss på skolan
 • att du tar aktiv del i föräldraarbetet på skolan så som föräldramöten, städning, basar m.m