Kunskap som tillåter dig bli det du vill den dag du vet vad du vill…

På Örjanskolans gymnasium kan du välja mellan två olika inriktningar; Waldorf Estet och Waldorf Natur. Oavsett inriktning integreras teoretiska, konstnärliga och praktiska moment i undervisningen. Målet är att du ska kunna gå vidare till högre utbildningar med ett kritiskt tänkande och en säker kunskapsgrund i bagaget – utan att ha tappat upptäckarlusten på vägen!

Ett gymnasium för dig som vill:

– djupdyka i ämnen under perioder om 2-4 veckor.
– slippa håltimmar.
– äta närodlad och ekologisk skolmat varje dag.
– studera i en kreativ, lugn och lantlig miljö.
– uppleva den gemenskap som är speciell för en waldorfskola.
– få en så bred utbildning som möjligt.

Resor och projekt som ingår oavsett inriktning

– Fältmätningsresa som en del av matematikundervisningen.
– Botanikresa och andra ämnesorienterade resor.
– Arkitektur- och kulturresa i Europa.
– Teaterframförande tillsammans med klassen.
– Individuellt slutprojekt som du väljer själv.

Du kan läsa mer på örjangymnasiet.se.