Organisation

Örjanskolan är en icke-vinstdrivande waldorfskola som drivs av Föreningen Örjanskolan. På vårmötet väljer föreningen ut en styrelse som består av föräldrar och lärare. Styrelsen har det formella och juridiska ansvaret för vad som försiggår i skolan, och uppdrar till kollegiet att bedriva waldorfpedagogik enligt Örjanskolans målsättning.

Föreningen Örjanskolan är öppen för alla som vill vara medlem. Att vara medlem är ett sätt att stödja skolans verksamhet och utveckling. Det är önskvärt att alla föräldrar och lärare är medlemmar i föreningen.

Årsavgift: 150 kr/person
Bankgiro: 160-8082, Föreningen Örjanskolan

  • Ellinor Andersson (ordf.)
  • Linnéa Strokirk Lilja (ekonomi)
  • Ida Löfström
  • Marin Hemmingson
  • Anja Varis
  • Daniel Andersson

Skolans rektorer

Anne Marqvardsen
Tel: 08-551 500 51
E-post: es.naloksnajronull@rotker

Frida Sandberg – Bitr rektor
Tel: 070-353 46 20
E-post: es.naloksnajronull@grebdnas.adirf

Örjanskolans bygnadsstiftelse

Har som uppgift att tillhandahålla lokaler till skolan.

-> Fler kontaktuppgifter till Örjanskolan.