Angående Corona-viruset

Örjanskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför följande riktlinjer:

Alla elever och medarbetare med symptom på luftvägsinfektion (t.ex. hosta och snuva), även lindriga sådana, uppmanas stanna hemma tills man varit symptomfri i två dygn. 

Från skolans sida vill vi dessutom be resenärer som just kommit hem och som befunnit sig i utanför Norden, att kontakta skolan innan återkomst.

Aktuell information om Coronaviruset och covid-19 finns på:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

På skolan gäller

  • Noggrann handhygien genom handtvätt. Handsprit finns i klassrum och på toaletter.
  • Vi handhälsar inte utan får hitta andra sätt att hälsa när vi möts.
  • Om elever kommer till skolan och är sjuka, eller blir sjuka under skoldagen, kommer vi att kontakta vårdnadshavare så att eleven kan åka hem.

Skolledningen håller sig informerad och uppdaterad om utvecklingen. Vi uppdaterar informationen om förhållandena ändras eller om nya rekommendationer ges.

Tack för er förståelse och samarbete!